ANĒ ir Sadraudzība

Svarīgs solis atveseļošanās procesā ir mūsu vēlēšanās uzticēt citiem cilvēkiem mūsu domas un jūtas. Kā jaunpienācēji mēs meklējam palīdzību, īstenojot šo programmu Sadraudzībā kopā ar citiem biedriem un aizbildņiem, kuri jau ir sasnieguši atveseļošanos, pēc kuras mēs tiecamies. Aizbildņi ir ANĒ biedri, kuri, cik labi vien labi spēdami, dzīvo saskaņā ar Divpadsmit Soļiem un Divpadsmit Tradīcijām. Viņi vēlas, lai arī citi Sadraudzības biedri piedzīvotu atveseļošanos, un viņi ir apņēmušies atturēties no negausīgas ēšanas.

Mēs atklājam, ka paši vienatnē nespējam atveseļoties, tādēļ ANĒ sanāksmēs mēs mācāmies dalīties savā pieredzē. Tā vietā, lai nervu nomierināšanai sniegtos pēc ēdiena, mēs apmeklējam sanāksmes, rakstam par savām sajūtām, lasām ANĒ literatūru, vai vēršamies pie sava aizbildņa. Arvien atkārtojot šo veselīgo izturēšanās veidu, mēs sākam justies drošībā. Šajā sadraudzībā mēs esam atraduši jaunas mājas un ANĒ sniegto atbalstu.