DIVPADSMIT TRADĪCIJAS

 1. Mūsu kopējai labklājībai jābūt pirmajā vietā; personīgā atvesejošanās ir atkarīga no ANĒ vienotības.
 2. Mūsu grupas darbībā ir tikai viena augstākā autoritāte - mīlošais Dievs, kā Viņš var atklāties mūsu grupas apziņā. Mūsu vadītāji ir tikai uzticami kalpotāji, viņi nevalda.
 3. Vienīgais noteikums, lai kļūtu par ANĒ dalībnieku, ir vēlēšanās pārtraukt nesamērīgu ēšanu.
 4. Katrai grupai jābūt pilnīgi patstāvīgai, izņemot lietas, kuras skar citas grupas vai ANĒ kopumā.
 5. Katrai grupai ir tikai viens mērķis - nest šo vēsti nesamērīgiem ēdājiem, kuri joprojām cieš.
 6. ANĒ grupai nekad nevajag atbalstīt, finansēt vai ļaut izmantot ANĒ vārdu kādai radniecīgai organizācijai vai svešam pasākumam, lai ar naudu, īpašumu vai prestižu saistītās problēmas nenovirzītu mūs no galvenā mērķa.
 7. Katrai ANĒ grupai pilnībā sevi jāuztur, nepieņemot palīdzību no ārpuses.
 8. Anonīmajiem Nesamērīgajiem Ēdājiem vienmēr jāpaliek neprofesionāliem, taču mūsu centri var algot noteiktus darbiniekus.
 9. ANĒ kā tādai nekad nav jābūt organizētai; bet mēs varam radīt dienestus vai komitejas, kuras ir tieši atbildīgas tiem, kam tās kalpo.
 10. Anonīmie Nesamērīgie Ēdāji neieņem nostāju jautājumos, kas neattiecas uz viņiem; tādēļ ANĒ vārds nekad nav jāiesaista publiskās diskusijās.
 11. Mūsu attiecības ar sabiedrību balstās uz pievilcību, nevis uz reklāmu; mums vienmēr jāievēro personīgā anonimitāte presē, radio, televīzijā un filmās.
 12. Anonimitāte ir visu mūsu tradīciju garīgais pamats, kas vienmēr mums atgādina, ka principi ir svarīgāki par personībām.