Ēšanas plāns – viens no ceļiem kā uzsākt fizisku, emocionālu un garīgu atveseļošanos

ANĒ nav „diētu vai kaloriju” klubs!

Mēs neiesakām nekādu īpašu ēšanas plānu, jo mēs ticam, ka mūsu slimība ir trejāda – fiziska, emocionāla un garīga.

Mēs praktizējam atturību no ēšanas plānoto ēdienreižu starplaikā un no visiem individuālajiem kārumiem. Ja reiz mēs kļūstam atturīgi, tad aizraušanās ar ēdienu samazinās un daudzos gadījumos vispār mūs atstāj. Tad mēs atklājam, ka, lai pārvarētu savu iekšējo nemieru, mums ir jāizveido jauna veida domāšana, mums ir jāiemācās ne tikai reaģēt uz dzīvi, bet iedarboties uz to. Tā būtībā ir jauna dzīvesveida izveidošana, nevis pagaidu risinājums!

ANĒ nepiedāvā diētas, svēršanos vai lekcijas par ēdienu un svaru!

Daudzi atnākot uz ANĒ, jūtas pārsteigti un bieži vien atviegloti, gaidot kārtējo tradicionālo pieeju ēšanas problēmu risinājumam, un ieraugot, ka ANĒ 12 soļu programma nepiedāvā nevienu no šīm lietām.

Jo ēdiens un svars ir tikai simptomi, kurus radījusi mūsu problēma. Mēs lietojam ēdienu, tāpat kā alkoholiķis lieto alkoholu un narkotiku atkarīgais – narkotikas.

 Lai arī diēta var mums palīdzēt samazināt svaru, bieži vien tā pastiprina tieksmi ēst kompulsīvi un nekontrolēti!

Pārēšanās jeb ēdiena atkarība ir uzmācīga un nepārvarama atkarība ar ļoti sarežģītu struktūru. Ēdiens var izraisīt pat vēl lielāku atkarību nekā tabaka, narkotikas, alkohols vai azartspēles, un vismaz tikpat postošu. Vienkāršais fakts ir tāds, ka mēs nevaram iztikt bez barības, un katru reizi, kad ēdiena atkarīgais ēd, viņš ir briesmās padoties šai nepārvaramajai tieksmei. Jāņem vērā šādi fakti:

·         Parasti ēdiens ir pieejams pārpilnībā.

·         Pret ēšanu nevēršas ne sabiedrība, ne arī likuma vara.

·         Daudzviet pārēšanās tiek veicināta.

·         Visbiežāk ir sastopama neizpratne par šo ļoti sarežģīto sindromu. 

Patiesībā mēs vēl ļoti maz zinām par ēdiena atkarību. Bet mēs zinām, ka ar ēdiena atkarību ir lielā mērā saistīta cilvēka emocionālā dzīve. Pie šīs atkarības ievērojama loma ir apspiestām dusmām un tam, ka ēšanas lēkme ir reakcija uz rakstura problēmām vai niknumu.

ANĒ piedāvātais risinājums nesniedz jaunus padomus diētas ievērošanā. Mēs bieži esam izmēģinājuši diētas ar domu sasniegt vēlamo svaru, lai pēc tam atkal varētu atgriezties pie tiem ēšanas paradumiem, kādi mums patīk. ANĒ mēs atklājām, ka šāda pieeja nedarbojas.

ANĒ sniedz kompulsīvajam ēdājam iespēju identificēties ar citiem, kuriem ir tā pati problēma. ANĒ mēs dalāmies savā pieredzē gan par ciešanām, ko rada nekontrolēta pārēšanās, gan prieku, ko sniedz atveseļošanās.

Vairums no mums sākotnēji cenšas apzināt tos ēdienus un ēšanas paradumus, kas izraisa negausīgas ēšanas reizes, un mēs cenšamies no tiem izvairīties. Daži no mums izveido strukturētus ēšanas plānus, izmantojot sava aizbildņa vai profesionāla ārsta palīdzību. Daži izplāno, ko viņi ēdīs katru dienu, un iesniedz savu plānu aizbildnim. Lai kādu pieeju mēs izvēlētos, mēs atturamies no pārmērīgas ēšanas.

ANĒ nav vienotas nostājas par to, kādai būtu jābūt pareizai ēšanas plānošanai, lai saglabātu vai samazinātu svaru. ANĒ nesniedz padomus diētu ievērošanā, medicīniskas konsultācijas, hospitalizāciju vai ārstēšanu, nedz arī veic pētījumus un apmācību ēšanas problēmu novēršanai.

ANĒ locekļi, kuri vēlas vairāk uzzināt par atbilstošu uzturu vai kuri meklē profesionālus padomus, ir aicināti konsultēties pie kvalificētiem speciālistiem. Mēs brīvi varam lietot šādu palīdzību, būdami pārliecināti, ka ANĒ atbalsta katru no mums mūsu centienos atveseļoties.

Atcerieties, ka ANĒ 12 soļu programma, un nevis kāda no ēšanas plāna daļām ir atslēga tam, lai jūs ilgtermiņā atveseļotos no kompulsīvās ēšanas.