Par mums Augstāks Spēks

Pirmajā Solī mēs atzīstam savu nespēku ēdiena priekšā. Otrajā Solī mēs atklājam, ka mūsu atveseļošanās ir atkarīga no tā, vai atradīsim kādu spēku, kurš ir varenāks par mums pašiem un var atjaunot mūsu skaidro spriestspēju. Kad esam gatavi pieņemt, ka paši nespējam atrisināt savu problēmu, mēs atklājam, ka Augstāka Spēka pieņemšana atbrīvo mūs no mūsu problēmas. Tad mēs esam gatavi izpildīt dažus vienkāršus norādījumus – Divpadsmit Soļus, kuri ir izmainījuši mūsu domas, rīcību un sajūtas.

ANĒ programma ir garīga, nevis reliģiska. Kā tas teikts Trešajā Solī – jūsu izvēlētais Augstākais Spēks ir tāds, kādu jūs to saprotat. Daži izvēlas uzskatīt pašas ANĒ grupas par spēku, kas ir pārāks par mums katru atsevišķi. Citi izvēlas tradicionālus priekšstatus par Dievu, kādu viņi to saprot, bet citiem ir pieņemams citādāks skaidrojums. Mēs nevēlamies sev uzspiest ticību kādam Augstākam Spēkam, bet atklājām, ka gribasspēks, kuru centāmies izmantot pirms ANĒ, nav iedarbojies. Tādēļ mēs pārstājam šaubīties un pieņemam, ka mums ir nepieciešama palīdzība no kāda cita avota.

Paļaujoties un pieņemot mūsu priekšstatu, par kādu Augstāku Spēku un, īstenojot visus soļus, mēs atgūstam skaidru spriestspēju un nepārvarama ēšana pārstāj būt par problēmu.

Mēs nepārspīlējam, uzsverot, ka Anonīmo Nesamērīgo Ēdāju Divpadsmit Soļu programma tiešām darbojas. Lai atveseļotos no mūsu slimības, mums ir nepieciešams jauns veids, kā reaģēt uz dzīvi - būtībā tas ir garīgs dzīvesveids. Mēs to atklājām, izmantojot Divpadsmit Soļus. Mēs īpaši neanalizējām, kāpēc vai kā Soļi iedarbojas. Mēs tos vienkārši īstenojam dienu no dienas.